Tot ce trebuie să știi despre viza de flotant. Cum se acordă și ce acte sunt necesare

Înscrierea reședinței în actul de identitate se face la cererea persoanei care locuieşte mai mult de 15 zile la o adresa diferită de cea stabilă. 

Viza de flotant se acordă pentru o perioadă care nu poate depăși un an. După expirarea acestui termen, trebuie să reveniţi la Evidenţa Populaţiei cu o nouă cerere.

Pentru obținerea vizei de flotant, trebuie să completaţi cererea pentru stabilirea reşedinţei şi să o depuneţi la Serviciul de Evidență a Populației, împreună cu actul de identitate şi contractul de închiriere. La Evidenta Populaţiei trebuie să mergeţi însoţit de proprietarul care vă ia în spaţiu.

Persoana care găzduiește o persoană mai mult de 30 de zile, trebuie să anunţe poliţia sau serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de pe raza unde este imobilul. Dacă viza de flotant se acordă în baza unui act care ulterior este anulat sau s-a constatat că era fals, stabilirea reședinței este nulă.

Acte necesare pentru viza de flotant

Actele necesare pentru eliberarea vizei de flotant sunt actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei și documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie. 

Pentru înscrierea reşedinţei, solicitantul va completa cererea pe care o va depune împreună cu actul său de identitate şi cu unul dintre documentele care fac dovada adresei de reşedinţă. 

Pentru viza de flotant e nevoie și de o declarație pe proprie răspundere.

Iată, concret, care suntdocumentelela care autoritățile fac referire: 

- Acte încheiate în condiţii de validitate, prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ;

- Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la punctul 1;

- Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului (anexa nr. 14 la lege), însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care acesta va certifica existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la punctele 1. şi 2.

Nota de verificare este solicitată de biroul de evidenţă, nu de cetăţean. Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.

- Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol (pentru locuitorii de la sate).

În situaţia în care solicitantul nu deţine un act privind titlul locativ, încheiat în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, găzduitorul sau, după caz, reprezentantul său legal îşi va exprima consimţământul prin completarea rubricii corespunzătoare din Cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedintei, în prezenţa personalului S.P.C.L.E.P., sau printr-o declaraţie dată în faţa poliţistului de ordine publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

Viza de flotant expiră după un an

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la S.P.C.L.E.P., declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în faţa poliţistului de ordine publică din cadrul unităţii de poliţie pe a cărei rază teritorială este situat imobilul. 

Conform prevederilor legale, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. 

În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. 

Mențiunea de stabilire a reședinței se acordă pentru perioada solicitată, dar cuprinsă între o lună și 1 an, şi are valabilitate pe timpul cât persoana locuieşte în mod efectiv la adresa declarată ca reşedinţă. La expirarea acestui termen, persoana poate solicita înscrierea unei noi menţiuni de stabilire a reşedinţei.

Reguli noi pentru obținerea vizei de flotant

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, în 2020, o serie de măsuri restrictive, care au intrat deja în vigoare, pentru obținerea vizelor de flotant, printre acestea numărându-se un număr limitat de persoane care pot figura la aceeași adresă și, de asemenea, un număr minim de zile pe lună pe care un solicitant de viză de flotant să le petreacă la locuința secundară. 

”În toate situaţiile în care se înregistrează cereri pentru stabilirea reşedinţei, solicitantul va declara pe propria răspundere că locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară. Declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor. 

Solicitantul va declara pe propria răspundere scopul/motivul stabilirii reşedinţei. Declaraţia va fi consemnată pe cerere, în faţa funcţionarului de evidenţă a persoanelor. 

În practică, la primirea cererilor pentru stabilirea reşedinţei, la nivelul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor se vor efectua următoarele activităţi: 

  1. Se va verifica în baza de date numărul menţiunilor de reşedinţă valabil înscrise la adresa respectivă;
  2. Dacă la adresa respectivă sunt înscrise cel puţin 2 menţiuni de reşedinţă valabile se va proceda la informarea structurii locale a poliţiei naţionale, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.

În situaţia în care, din verificările efectuate de către polițiști rezultă faptul că persoanele respective nu locuiesc efectiv la adresa declarată, cererile lor vor fi respinse”, a anunțat la acea vreme purtătoarea de cuvânt a MAI.

Verificările vor fi dispuse şi în situaţia în care se înregistrează un număr mare de solicitări la aceeaşi adresă, a mai spus oficialul.

”Practic, se vor avea în vedere şi cazurile în care cererile s-au depus, succesiv, la intervale relativ scurte de timp, pentru aceeaşi adresă. Prin „număr mare de solicitări” se înţelege un număr care depăşeşte media zilnică, săptămânală sau lunară”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al instituției.

Articole similare

ânzătorul este nevoit să plătească taxe indiferent de valoarea imobilului. Astfel, vânzătorii nu mai sunt scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.
Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța.