Impozit chirie 2022 - Ghidul ANAF oferă informații actualizate

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a actualizat ghidul fiscal referitor la impozitarea veniturilor obținute din chirii pentru anul în curs. Drept urmare, dacă te numeri printre cei interesați de impozit pe chirie în 2022, este foarte important să te informezi, pentru a nu avea parte de neplăceri.

Deși este foarte tentant să utilizăm și să prestăm servicii fără contracte ori bonuri fiscale, trebuie să ne gândim și la multele dezavantaje ale acestora. Iar cei care caută sau punanunțuri pe imoradar24ori peimobiliare.roși nu numai, cu oferte de închiriere, și au astfel de intenții trebuie să știe că se expun riscului de a suporta consecințele nedeclarării veniturilor astfel obținute.Ghidul ANAF actualizatreferitor la impozit pe chirie în 2022 aduce toate lămuririle necesare.

Ai de plătit impozit pe chirie în 2022?

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt vizate de ANAF. Identificarea contribuabililor care nu se conformează obligațiilor fiscale presupune o abordare axată pe colectarea și publicarea de informații, în care predomină îmbunătățirea schimbului de informații atât cu alte instituții publice, cât și cu organisme din sectorul privat. Și este vorba atât despre veniturile obținute din chirii obișnuite, dar și de cele obținute prin închrierea de spații cu scop turistic. Acestea intră în categoria veniturilor obținute prin cedarea folosinței bunurilor. 

Atunci când vine vorba despre chirii, se face referire la veniturile obținute din închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile din patrimoniul personal; arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal; închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea. Potrivit ghidului ANAF, cei care realizează venituri din cedarea bunurilor trebuie să plătească și CASS, numai dacă valoarea cumulată este egală cu 12 salarii minime brute. 

Regimurile fiscale decid cotele de impozitare

Pentru stabilirea venitului brut anual din închiriere, pe lângă sumele ce reprezintă chiria în bani, trebuie să se adauge și valoarea investițiilor pe care le-au făcut la bunuri chiriașii. Cât despre stabilirea venitului net anual din impozitarea chiriilor, se utilizează trei regimuri fiscale. Regimul de impozitare pe baza cotelor forfetare se aplică dacă, până la sfârșitul anului anterior, se aflau în derulare un număr de până la cinci contracte de închiriere. Regimul de impozitare în sistem real se aplică în cazul în care s-a depășit un număr de cinci camere de închiriat. Regimul de impozitare pe baza normelor de venit se aplică în cazul închirierii în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Foarte important de știut este că impozitul anual se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net stabilit.

Ce înseamnă cheltuielile forfetare

Prin aplicarea regimului de impozitare pe baza cotelor forfetare, determinarea venitului net anual se efectuează prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea asupra venitului brut a cotei de 40%, reprezentând cheltuieli forfetare, pentru care nu trebuie să se prezinte documente justificative. În rândurile cheltuielilor forfetare se includ:uzura bunurilor închiriate; cheltuielile ocazionate de întreținerea și repararea acestora;  impozitele și taxele pe proprietate datorate potrivit legii; comisionul reținut de intermediar; primele de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosință.

Cheltuielile ocazionate de întreținerea și repararea bunurilor închiriate care se încadrează în cota forfetară de cheltuieli sunt acelea pe care proprietarul are obligația, potrivit legii, să le efectueze. Mai exact, este vorba despre:
- întreținerea în bune condiții a elementelor structurii de rezistență a clădirii;
- elementele de construcție exterioară, precum acoperișul, fațada, curțile și grădinile, dar și spatiile comune din interior, cum ar fi casa scării; 

- întreținerea în bune condiții a instalațiilor comune proprii clădirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apă, de canalizare, de încălzire centrală, electrice și de gaze;

- repararea și mețtinerea în stare de siguranță a clădirii pe durata închirierii.

Atunci când chiriașul face cheltuieli care îi revin normal proprietarului și se încadrează în cota forfetară, cu diminuarea corespunzătoare a chiriei, nu se impozitează.

Cum se stabilesc cota de impozitare și termenul de plată

Impozitul se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unor camere situate în locuințele proprietate personală se încadrează în categoria veniturilor din cedarea folosinței bunurilor și se determină pe baza normei anuale de venit. Așadar, cei care au realizat, în 2021, venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mic de 5 camere din locuinț private, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate, și au determinat venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în anul 2022 determină venitul net anual pe baza normelor de venit.

Norma anuală de venit se publică de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în cursul celui de-al patrulea trimestru, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie a anului anterior celui în care urmează să se aplice. Nivelul normelor anuale de venit se stabilește prin ordin emis de instituția competentă în coordonarea activității turistice, pe categorii de localități, în funcție de amplasamentul locuinței. Normele anuale de venit pot fi ajustate de către contribuabili prin reducerea acestora cu 30%, în situatia în care sunt îndeplinite cel puțin 3 dintre următoarele criterii:

- inexistența mijloacelor de transport în comun;

- situarea locuinței în mediul rural;

- materialele de construcții din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele sunt altele decât beton sau cărămidă;

- lipsa a cel puțin a uneia dintre utilitățile de care beneficiază imobilele din care fac parte camerele închiriate prin racordare la rețeaua publică de: apă, canalizare, energie electrică, gaz;

- grupul sanitar aferent camerei închiriate nu este în exclusivitate la dispoziția turiștilor;

- suprafața camerei închiriate nu depășește 15 mp.

Norma anuală de venit sau, după caz, norma anuală de venit ajustată,se reduce astfel încât sa reflecte perioada din anul calendaristic pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată, in funcție de începerea și încetarea realizării de venituri din închirierea în scop turistic. Prin începerea realizării de venituri se înțelege prima zi de închiriere a unei camere, iar încetarea realizării de venituri înseamnă ultima zi de închiriere.

Contribuabilii au obligația, pentru fiecare an fiscal, să completeze și să păstreze fișa capacității de cazare, astfel încât să permită identificarea și controlul, de către organul fiscal competent, a informațiilor utilizate la completarea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice. Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.

Articole similare

Eficiența energetică a unui imobil este, în zilele noastre, mai importantă ca oricând. Și asta pentru că ne ajută să economisim în condiții mai puțin prietenoase, dar și să protejăm mediul înconjurător.
Concesionarea este o convenție între stat și concesionar, prin care, aceasta din urmă obține dreptul de a exploata terenuri petroliere, miniere, întreprinderi și altele, care aparțin statului.
Planul Urbanistic de Detaliu sau PUD face parte dintre documentele necesare pentru PUG sau Planul Urbanistic General. Este necesar în delimitarea proprietății iar pentru a-l obține trebuie parcurși câțiva pași esențiali.