Clădiri cu bulina roșie în București, care sunt locuințele cu cel mai mare risc seismic

Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic. Imobilele care sunt încadrate în această clasă prezintă pericol major de prăbușire în cazul unui seism cu magnitudinea mai mare de 7 grade pe scara Richter. De regulă, aici se încadrează construcțiile ridicate înainte de anul 1977.

De precizat, zeci de mii de imobile sunt încă neexpertizate.

Lista cu imobilele expertizate în Capitală și încadrate în clase cu risc seismic poate fi consultată aici:https://amccrs-pmb.ro/lista-imobile-2/

Dacă, de exemplu, imobilele sunt mai vechi de 1963, sau chiar cele construite în perioada 1963-1977, și au mai mult de 8 etaje, atunci când ele vor fi expertizate ar putea fi încadrate (teoretic) în clasa risc 1 şi 2.

Potrivitministrului Dezvoltării, Adrian Veștea, în ultimii 30 de ani, s-au consolidat doar 26 de clădiri, 19 fiind în București.

106 imobile din Capitală sunt, în prezent, în diferite etape de consolidare.

De asemenea, alte aproape 370 de imobile au fost expertizate şi încadrate în clasa II de risc seismic.

În jur de 120 de imobile expertizate au fost încadrate în clasa III de risc seismic.

Peste 10 imobile expertizate au fost încadrate în clasa IV de risc seismic.

Peste 1.500 de imobile expertizate şi încadrate în categorii de urgenţă, neîncadrate în clase de risc seismic corespunzătoare, iar circa 150 de imobile expertizate şi neîncadrate în categorii de urgenţă sau în clase de risc seismic corespunzătoare.

Riscul seismic este clasificat în 4 categorii: R1 (Rs I), R2 (Rs II), R3 (Rs III), R4 (Rs IV). În categoria R1 sunt încadrate constructiile care au un risc major de prăbușire la un cutremur, iar cele din clasa R2 sunt cele care pot suferi, într-o astfel de situație, degrădari structurale serioase, dar care, cel mai probabil, nu își vor pierde stabilitatea. În clasa R3 sunt incluse clădirile care, din cauza unui cutremur, pot suferi degradări structurale dar care nu afectează siguranța structurii în mod semnificativ. În clasa R4 intră acele construcții care nu vor fi afectate în cazul unui cutremur și care vor avea un răspuns seismic similar cu cel prevăzut în proiectul inițial de construcție.

NU există imobile fără risc seismic, există doar imobile cu riscul seismic necunoscut fiindcă nu au fost expertizate.

Între cele mai cunoscute locații încadrate cu risc seismic ridicat sunt: cinematografele Patria, Scala, și Studio și Librăria Papirus, toate de pe Bulevardul Magheru (și încadrate la clasa cu risc seismic 1), Teatrul Mic, Teatrul C.I. Nottara, Librăria Colței, Librăria Diverta Dalles, Librăria George Coșbuc de pe strada Lipscani, Centrul de Diagnostic și Tratament Titan din sectorul 3, Librăria Copiilor din Piața Romană, dar și fostul sediu SRI din strada Povernei.

Biblioteca Națională a României (de lângă Banca Națională a României), clădirea Universității București de la km 0 al Capitalei, Teatrul de animație Țăndărică au fost încadrate laclasa de risc seismic RsIII. La fel Teatrul Metropolis și Hotelul Trianon.

”Este strict interzisă desfășurarea activităților comerciale de orice natură, precum și amplasarea de mijloace publicitare pe fațada și/sau pe terasa/învelitoarea imobilului, suspendarea de stâlpi, pereți, scări interioare și altele asemenea în cazul clădirilor încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată conform normativului Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data expertizării de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate”, potrivit Ordonanței 6 din 18 ianuarie 2023pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Evaluarea preliminară a unei clădiri costă aproximativ 1.000 de lei/imobil, potrivit experților din cadrul Primăriei Capitalei. În timpul evaluării sunt colectate date privind: tipul constructiv al clădirii, regimul de înălţime, numărul de scări, anul construirii, date cadastrale, funcţiunea imobilului.

Asociațiile de proprietari sau proprietarii au posibilitatea să aplice pentru obținerea de credite garantate de stat în vederea reabilitării seismice a clădirilor. Statul garantează creditele de reabilitare seismică a clădirilor și achită dobânda aferentă acestor credite prin instituția mandatată de Ministerul Finanțelor. De creditele garantate de stat pot beneficia asociațiile de proprietari sau proprietarii care locuiesc în imobile încadrate în clasele de risc seismic RsI și RsII.

LEGEA nr. 212 din 12 iulie 2022privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor arată căstabilirea riscului seismic pentru o anumită clădire se face prin încadrarea acesteia în una dintre următoarele patru clase de risc:

  1. a)clasa de risc seismic RsI, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime;
  2. b)clasa de risc seismic RsII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă;
  3. c)clasa de risc seismic RsIII, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere moderată la acțiunea cutremurului de proiectare corespunzător stării-limită ultime, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;
  4. d)clasa de risc seismic RsIV, din care fac parte clădirile la care răspunsul seismic așteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzător stării-limită ultime, este similar celui așteptat pentru clădirile proiectate pe baza reglementărilor tehnice în vigoare.

Ce obligații au proprietarii și ce amenzi riscă

Proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare clădiri pot solicita efectuarea expertizei tehnice a clădirilor existente de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, independent de parcurgerea etapei de evaluare vizuală rapidă.

Până la data de 1 ianuarie 2025 conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978, pentru care evaluarea vizuală rapidă recomandă efectuarea expertizei tehnice pentru structura de rezistență.

Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2026, după cum se menționează în LEGEA nr. 212 din 12 iulie 2022.

Până la data de 1 ianuarie 2025 conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic, care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978, pentru care evaluarea vizuală rapidă recomandă efectuarea expertizei tehnice pentru structura de rezistență. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2026.

Cei care nu vor respecta aceste două preveri (care au ambele termenul limită data de 1 ianuarie 2025) riscă o amendă de la 5.000 de lei până la 10.000 de lei.

Pentru clădirile expertizate tehnic și încadrate în clasa de risc seismic RsI prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, asociațiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare clădiri, precum și conducătorii instituțiilor publice și deținătorii cu orice titlu de clădiri de interes și utilitate publică vor proceda, în realizarea obligațiilor care le revin conform legii civile și calității în construcții, pentru punerea în aplicare a soluției de intervenție, astfel:

  1. a)realizarea proiectării lucrărilor de intervenții de către persoane fizice sau juridice autorizate și verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestați, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa de risc seismic RsI a clădirii expertizate;
  2. b)începerea execuției lucrărilor de intervenții de către persoane juridice care au responsabili tehnici cu execuția autorizați, în termen de 2 ani de la data recepției proiectului tehnic de execuție a lucrărilor de intervenții în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente la minimul acceptat conform P100-3 în vigoare la data recepției proiectului tehnic.

”Proprietarii și, după caz, administratorii spațiilor publice cu altă destinație decât cea de locuință, situate la parterul și, după caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale clădirilor cu destinația de locuință multietajate, cu peste P+3 etaje inclusiv, construite înainte de anul 1978, amplasate în localități pentru care valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g) este mai mare sau egală cu 0,20 g, au obligația să acționeze proporțional, în solidar cu proprietarii locuințelor și cu asociația de proprietari, pentru expertizarea tehnică a structurii de rezistență a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării”, stipulează aceeași lege.

Cei care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

În vederea avertizării populației din zonele expuse riscului la cutremure, proprietarii și, după caz, administratorii spațiilor publice cu altă destinație situate la parterul și, după caz, la subsolul și/sau la alte niveluri ale clădirilor expertizate tehnic și încadrate în clasa de risc seismic RsI au obligația de realizare și amplasare a unor panouri de înștiințare în dreptul tuturor intrărilor în spațiile respective în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, precum și de menținere a acestora până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente.

Comitetele județene pentru situații de urgență, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și comitetele locale pentru situații de urgență vor acționa, în aria lor de autoritate, pentru educarea antiseismică a populației.

În vederea prevenirii unui potențial dezastru provocat de cutremure, proprietarii și deținătorii cu orice titlu ai clădirilor supuse reglementărilor prezentei legi au obligația de a permite intrarea în imobilele pe care le dețin, pentru desfășurarea activităților de expertizare tehnică, de efectuare a măsurătorilor pentru întocmirea documentației cadastrale necesare înregistrării imobilului în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de proiectare sau de execuție a lucrărilor de intervenții sau a altor asemenea lucrări. În acest scop, persoanele respective vor fi înștiințate cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începerea lucrărilor.

De asemenea, a fost instituit Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, program multianual, de interes și utilitate publică, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. 

Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat are ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice a acestora. 

Clădirile încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată conform normativului Cod de proiectare seismică - Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării includerii în program, de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, se includ în Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, pe baza solicitărilor depuse de beneficiarii programului. 

Legea menționează câteva instituții care trebuie să întocmească singure propriile programe de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, aprobate de către fiecare ordonator principal de credite: Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și Serviciul de Protecție și Pază.

Situația clădirilor aflate în pericol în caz de cutremur puternic este însă mult mai gravă, potrivit unei analize a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă. Astfel, în cazul unui cutremur cu o magnitudine similar celei din martie 1977, circa 23.000 de clădiri din Capitală ar putea suferi „avarii semnificative”.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunța în mai 2023 că un număr de20.252de imobile din Bucureşti trebuie evaluate preliminar din punct de vedere al riscului seismic. Cele peste 20.000de imobile au cel puţin trei etaje și au fost construite înainte de 1978.

Nicuşor Dan a propus atunci ca primăria generală să evalueze clădirile care fac parte din zonele protejate, iar primăriile de sector ar urma să analizeze situaţia imobilelor aflate pe raza respectivelor unităţi administrativ-teritoriale. Municipalităţii i-ar reveni evaluarea a 4.149 de imobile colective, Primăriei Sectorului 1 - 1.186 imobile, Primăriei Sectorului 2 - 3.938 imobile. Primăriei Sectorului 3 - 2.040 imobile, Primăriei Sectorului 4 - 2.464 imobile, Primăriei Sectorului 5 - 5.552 imobile, Primăriei Sectorului 6 - 919 imobile.

Una din cele mai cunoscute cinematrografe, Cinematograful Patria, a fost închis în anul 2015 pe termen nelimitat, din cauza legii care scoate firmele din spațiile aflate la parterul blocurilor cu risc seismic. Cinematograful funcționa neîntrerupt din 1935.

Mai mult, o treime dintre localurile din Centrul Vechi al Capitalei au fost atunci închise, din totalul celor aflate în clădiri cu risc seismic ridicat în această zonă.

Datele Ministerului Dezvoltării arată că, între 1993-2007, peste 1.100 de clădiri au fost expertizate cu risc seismic în 20 de județe.

Un studiu din anul 2011 al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) atenționa că pagubele pe care le-ar provoca în sectorul rezidențial un cutremur similar celui din martie 1977 s-ar putea ridica la 4,8 miliarde de euro, în condițiile în care valoarea totală a locuințelor la nivel național este de 105,6 miliarde de euro. Cutremurul din 1977 a avut o magnitudine de 7,2 grade pe scara Richter și a generat pierderi de peste 2 miliarde de dolari, respectiv 5% din Produsul Intern Brut al României din acel an, potrivit datelor Băncii Mondiale (BM).

Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

- cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei: nerespectarea obligației de a proceda la proiectarea lucrărilor de intervenții, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa de risc seismic RsI a clădirii expertizate;

- neînceperea execuției lucrărilor de intervenții în termen de 2 ani de la data finalizării proiectării lucrărilor de intervenții; 

Autoritățile vor constata prin proces-verbal orice împiedicare în desfășurarea ori continuarea lucrărilor de expertizare, de proiectare sau de execuție a lucrărilor de intervenții. Nerespectarea acestor prevederi privind întocmirea procesului-verbal de către reprezentantul primarilor municipiilor și orașelor și, respectiv, al primarului general al municipiului București riscă amenzi de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

- cu amendă de la 25.000 de lei la 35.000 de lei, nerespectarea obligației de realizare și amplasare a panourilor de înștiințare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, precum și menținerea acestora până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții;

- cu amendă de la 35.000 de lei la 50.000 de lei, nerespectarea prevederilor privind inventarierea clădirilor cu destinația de locuință multietajate care au situate la parter și, după caz, la subsol și/sau alte niveluri spații publice cu altă destinație decât cea de locuințe și notificarea, în scris, a proprietarilor/asociațiilor de proprietari asupra obligațiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrărilor de intervenții.

Sancțiunile se aplică, după caz, proprietarilor, administratorilor sau primarului general al municipiului București, respectiv primarilor municipiilor, orașelor și comunelor.

Articole similare

ânzătorul este nevoit să plătească taxe indiferent de valoarea imobilului. Astfel, vânzătorii nu mai sunt scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța. 
În principiu, ai nevoie de un evaluator atunci când vrei să cumperi sau să vinzi o casă. Evaluarea unui apartament este o etapă esențială în acest proces. Poate fi însă utilă și în cazul succesiunii.