Acte necesare achiziționării unui imobil

Achiziționarea unui imobil presupune, pe lângă investiția în sine, și timp disponibil pentru întocmirea documentelor. Ca să nu te trezești cu surprize neplăcute, e bine să verifici și să pregătești din vreme actele necesare achiziționării unui imobil.

În ciuda creșterii prețurilor și a scumpirii creditelor, dorința românilor de a deveni proprietari de imobile nu a scăzut. Iar asta se poate observa cu ușurință în numărul mare al celor caută anunțuri imobiliare. Totuși, să cumperi un imobil înseamnă să-ți și asumi o responsabilitate majoră, căci presupune o investiție destul de serioasă în zilele noastre. Important de știut este faptul că orice tranzacție imobiliară se face numai prin intermediul unui notar autorizat. Fie că este vorba despre case de vânzare, fie de terenuri, apartamente, spații comerciale și altele.

Ce trebuie să pună la dispoziție vânzătorul

Iată care sunt documentele pe care trebuie să le pună la dispoziție vânzătorul în vederea încheierii unui contract pentru case de vânzare:

-documentele de identitate ale părților

-certificate de căsătorie (dacă este cazul)

-procură de reprezentare (dacă este cazul)

-documentul care certifică proprietatea asupra imobilului: contract de vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor

-actele cadastrale: fișa de cadastru, planul de amplasament, releveu și intabularea în cartea funciară

-certificat fiscal pe numele proprietarului, care face dovada plăților la zi ale taxelor și impozitelor de către proprietar

-certificatul de performanță energetică, care se eliberează de către un auditor energetic atestat

-ultima factură și chitanță privind plata la zi a utilităților aferente imobilului.

De menționat că, dacă se vând apartamente din anumite case de vânzare, este necesară și o adeverință eliberată de asociația de proprietari a imobilului pentru care urmează să se facă tranzacția. Aceasta trebuie să facă dovada situației datoriilor proprietarului față de asociație. Mai exact, să arate dacă și-a plătit sau nu la zi cheltuielile legate de întreținere, reparații, fond de rulment, cheltuieli comune și alte dări.

Cumperi prin credit?

La achiziționarea unui imobil prin credit bancar, trebuie să iei în considerare faptul că banca este responsabilă să se asigure că toată documentația prezentată este în regulă. În general, reprezentantul băncii va solicita următoarele documente:

-acte de identitate ale solicitantului creditului și ale membrilor familiei sau coplătitorilor, după caz;

-certificatul de căsătorie, hotărâre de divorț (acolo unde este cazul);

-acte care să ateste realizarea veniturilor;

-documente referitoare la alte credite sau carduri de credit de la alte bănci;

-precontractul de vânzare – cumpărare;

-documentul care certifică proprietatea asupra imobilului: contract de vânzare, contract de donație, proces-verbal de predare-primire, dovada de achitare integrală a prețului, sentință definitivă și irevocabilă, titlu de proprietate, certificat de moștenitor;

-o declarație pe proprie răspundere a vânzătorului, în conformitate cu Legea 10/2001, potrivit căreia bunurile imobiliare nu sunt revendicate și că nu există litigii;

-extras cadastral;

-certificat de eficiență energetică.

Atenție la detalii!

Cum imobilele noireprezintă o atracție pentru cei care doresc să cumpere, trebuie să știi că acestea pot crea, uneori, neplăceri. Drept urmare, este foarte importantă verificarea imobilelor noi în detaliu, mai ales din punct de vedere tehnic. Iar în acest sens este foarte utilă părerea unui specialist în domeniu, un inginer, un arhitect sau un proiectant, care să verifice respectarea normelor legale în vigoare referitoare la partea tehnică. Un eventual refuz de prezentare a cărții tehnice a imobilului de către dezvoltator ar trebui să ridice mari semne de întrebare. Un alt aspect important de care trebuie să ții cont constă în plata de către cumpărător a taxei de intabulare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care înseamnă 0,15% din preț, dar și a taxelor notariale, care sunt variabile, în funcție de prețul tranzacției.

 

Articole similare

ânzătorul este nevoit să plătească taxe indiferent de valoarea imobilului. Astfel, vânzătorii nu mai sunt scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.
Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța.