TVA imobiliare in 2024: Care sunt schimbarile aduse anul acesta?

Anul 2024 vine cu taxe mai mari în ceea ce privește TVA-ul la locuințe. Impozitarea vânzării locuințelor se va face după reguli noi, din acest an, arată Legea privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, elaborată de Ministerul de Finanțe.

Noua lege vine cu o majorare de cotă de la 5%, cât era până în 2022, la 9%, dar și noi condiții mai detaliate care trebuie îndeplinite pentru a putea beneficia de cota redusă de TVA. Schimbările se aplică începând cu 1 ianuarie 2024.

Cota de 9% se aplică, din acest an, numai pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 metri pătrați, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare (care include și terenul pe care sunt construite), nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, potrivit Legii 296/2023.

Totuși, cei care, până la finalul lui 2023, au încheiat un contract și au plătit în avans pentru achiziționarea unei locuințe care respectă noile condiții pot plăti în continuare 5% TVA (chiar dacă sunt livrate în 2024).

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, împreună cu terenul pe care sunt construite, nu depășește 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Pentru ca locuinţele să beneficieze de cota de TVA de 9%, ar trebui să îndeplinească mai multe condiții cumulativ: să ofereacces liber individual la spațiul locuibil, fără tulburarea posesiei și a folosinței exclusive a spațiului deținut de o altă persoană sau familie. Să aibă acces la apă potabilă. Apele uzate și reziduurile menajere trebuie evacuate controlat. De asemenea, trebuie să fie formate cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar.

Locuințele trebuie totodată să aibă instalații electrice, inclusiv tablou, doze, întrerupătoare/ comutatoare și prize. Instalații sanitare și obiectele sanitare trebuie să aibă vas WC, lavoar și spălător cu cuvă, cu bateriile aferente.

Finisajele exterioare trebuie să includă cel puțin un acoperiș, dacă, în funcție de tipul construcției, este prevăzut acest element constructiv, geamuri, ușă de/ la intrare.

Finisajele interioare trebuie să includă cel puțin: pereți finisați cu vopsea, tapet, faianță sau alte elemente utilizate pentru finisare, podele finisate cu gresie, parchet sau alte elemente utilizate pentru finisare, uși interioare, în funcție de proiect.

O persoană fizică poate cumpăra, între 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de TVA de 5% conform alin. (1) sau 9% conform art. 291 alin. (2) lit. m) pct. 3 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege. (3) Cota redusă de TVA de 5% pentru operațiunile prevăzute la alin. (1) se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare, conform legii la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin 33 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Se organizează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (2) lit. m) pct. 3, autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2024 și a informațiilor din «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023».

Procedura privind organizarea «Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA» va fi stabilită prin ordin al președintelui ANAF, cu consultarea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.

Notarii publici au obligația: a) să verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei singure locuințe a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA, prin consultarea «Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA», înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei astfel de locuințe şi, în situația în care constată că nu este îndeplinită această condiție, să le autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA; b) să completeze «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA» la data autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (2) lit. m) pct. 3; c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei locuințe prevăzute la alin. (2) lit. m) pct. 3 mențiuni cu privire la respectarea obligațiilor prevăzute la lit. a) şi, după caz, la lit. b); 28 d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru locuințele prevăzute la alin. (2) lit. m) pct. 3 cota de TVA aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preț sau este inclusă în preț.”

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Persoanele care sunt obligate să plătească impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, stabilit conform prezentului titlu, următoarele persoane, (contribuabili): persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, dețin în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale așa cum este definit la art. 453 lit. f), situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată potrivit art. 457, depășește 2.500.000 lei.

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare va fi calculat în funcție de încadrarea într-una dintre situațiile prevăzute la art. 500: în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei.

Comparativ, în anul 2023 s-a impozitat venitul obținut din vânzarea unei locuințe, indiferent de valoarea ei, iar valoarea impozitului se stabilea în funcție de perioada în care vânzătorul a deținut proprietățile. Cei care vând nu au mai fost scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul lui 2022, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.

La vânzarea imobilului - apartament, casă, teren - deținut de mai puțin de 3 ani, proprietarul plătea în 2023 un impozit de 3% din valoarea bunului. În situația în care proprietarul vindea un imobil pe care îl deține mai mult de 3 ani, atunci proprietarul plătea anul trecut un impozit de 1%, acesta beneficiind de o reducere de 2% față de vânzarea sub 3 ani.

Articole similare

Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța. 
În principiu, ai nevoie de un evaluator atunci când vrei să cumperi sau să vinzi o casă. Evaluarea unui apartament este o etapă esențială în acest proces. Poate fi însă utilă și în cazul succesiunii.