Panouri fotovoltaice – Ce înseamnă să fii prosumator?

În vreme ce, în alte țări, tronează de ani buni câmpuri întregi de panouri fotovoltaice, pe la noi, fenomenul abia începe să prindă contur. Iar în situația actuală, utilizarea energiei solare este o soluție de necontestat. Ba mai mult, aduce și o sumedenie de beneficii.

 

Să deții, în zilele noastre, o instalație de producție a energiei electrice este o adevărată comoară. Deși ar putea părea o invetiție prea mare pentru mulți, instalarea de panouri fotovoltaice aduce doar beneficii și este o cheltuială ușor de amortizat în timp. În plus, poate produce și bani.

 

Ce este un prosumator

 

Potrivitlegii nr. 220/2008republicată, prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, cu o putere mai mică de 27kW, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice și care consumă, stochează sau vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui. Sunt incluse aici și blocurile de apartamente, zonele rezidențiale, amplasamentele de servicii partajate, spații comerciale sau industriale sau în același sistem de distribuție închis. Așadar, oricine poate produce energie verde pentru consum propriu, nu pentru comercializare, cu o putere mai mică de 27kW, este prosumator.

 

Un prosumator trebuie să respecte toate obligațiile care îi revin unui consumator, dar şi pe cele ale unui producător (cerințele de rețea), precum și legislația în vigoare. Înainte de a achiziționa echipamente sau tehnologii este recomandată verificarea conformității lor la distribuitorul de energie regional. 

 

Cum se vinde energia produsă

 

Potrivit legislației în vigoare, prețul de vânzare al energiei produse de prosumator se calculează în funcție de prețul mediu ponderat înregistrat în Piață pentru Ziua Următoare (PZU) în anul anterior. Energia se vinde și se cumpără pe o piață de energie concurențială, în care prețul este determinat de mecanismul cerere-ofertă. PZU este o componentă a pieţei de energie electrică pe care se realizează tranzacții cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacționare. Acesta este prețul la care furnizorii sunt obligați să cumpere energia de la prosumatori, dar nu direct, ci după regularizarea costurilor pentru energia consumată din rețea (dacă e cazul). Producătorul de energie din surse fotovoltaice va putea vinde energia unuia dintre unuia dintre furnizorii de energie electrică licențiați, cu care prosumatorul are încheiat un contract de furnizare. Prosumatorii persoane fizice sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente producţiei lor, indiferent de finalitatea acesteia: autoconsum sau excedent vândut furnizorilor. Un alt avantaj este acela că furnizorii sunt obligați să preia energia produsă de sisteme fotovoltaice, iar distribuitorii, să asigure racordarea.

 

Regularizarea se face lunar, în cazul pesoanelor fizice, pe factura emisă de către furnizor, adăugându-se cu minus (-) pe factură valoarea energiei injectate care se va scădea din valoarea energiei consumate. Dacă în urma scăderii se constată că ai injectat mai mult decât ai consumat, diferenţa se raportează la luna următoare. În cazul în care diferența este mai mare de 100 de lei, furnizorul are obligaţia de a plăti, în termen de 15 zile, contravaloarea diferenţei dintre energia consumată şi cea injectată.

 

Cum poți deveni prosumator

 

Drumul pentru a putea deveni prosumator nu este unul tocmai ușor de parcurs. Procesul poate dura câteva luni, iar costul poate varia în funcție de autorizațiile și avizele specificate. Schimbarea contorului este suportată de operatorul de distribuție. Totuși, există câțiva pași care trebuie făcuți. Înainte de toate, este nevoie să obții certificatul de urbanism. Și asta pentru căLegea 117/2019elimină necesitatea autorizației de construire pentru montarea panourilor fotovoltaice. Excepția se aplică doar pentru montarea panourilor pe acoperișul clădirilor. Pentru montarea la sol este încă necesară obținerea autorizației. În cazul în care se aplică excepția, este necesară înștiințarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale. Primul drum de făcut este la primărie, unde se depune o adresă cu descrierea proiectului, din care să reiasă datele tehnice. Apoi, se stabilește soluția de racordare, după ce se întocmesc următoarele: fișă/studiu de soluție elaborat(ă) de distribuitor, proiect electric avizat de către distribuitor, elaborat de un electrician autorizat ANRE. 

 

Acte necesare pentru racordare

 

Pentru obținerea avizului tehnic de racordare trebuie depuse următoarele documente de către prosumator:

 • Actul de identitate pentru persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice; 
 • Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea, în copie; (în cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice).

 

Distribuitorul va oferi următoarele: 

 • Avizul de amplasament/acord unic, în copie; 
 • Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică, dacă a fost elaborat, în original; 
 • Avizul tehnic de racordare obţinut anterior/certificatul de racordare în copie, când se solicită modificări la un loc de producere/consum existent; 
 • Cerere de prosumator și/sau chestionare (diferită în funcție de distribuitor). 

 

Un electrician autorizat ANRE pune la dispoziție datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului.

 

Pentru contractul de racordare, de la distribuitor sunt necesare: 

 • Cererea utilizatorului pentru contractarea lucrărilor de către distribuitor cu un anumit proiectant/ constructor; 
 • Copie a avizului tehnic de racordare; 
 • Acordul sau promisiunea unilaterală a proprietarului/ proprietarilor terenului pentru încheiarea unei convenții cu operatorul de rețea având ca obiect exercitarea de către operatorul de rețea a drepturilor de uz și servitute asupra terenului afectat de instalația de racordare. 

Prosumatorul prezintă copia actului de identitate, a certificatului de înregistrare la registrul comerţului sau alte autorizaţii legale de funcţionare emise de autorităţile competente, dacă este cazul. 

 

Pentru obținerea certificatului de racordare, de la executant este nevoie de: 

 • declarația prin care se confirmă: respectarea cerințelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalației de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condițiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia și cu îndeplinirea condițiilor care permit punerea ei sub tensiune; 

De la distribuitor și/sau instalator autorizat ANRE se vor primi documentele care confirmă efectuarea verificărilor/ probelor/ încercărilor/ testelor conform normelor în vigoare. 

 

De la un electrician autorizat ANRE este nevoie de: 

 • schemă monofilară a instalației de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel puțin la nivel de interfață cu instalația de racordare, stația de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protecțiilor prevăzute și a reglajelor acestora; 
 • schema de racordare la rețeaua de utilizare a surselor proprii, avizată de operatorul de rețea, dacă există surse proprii. 

Pe lângă documentele reglementate, menționate mai sus, distribuitorul mai poate cere: 

 • Copie C.I./C.U.I 
 • Copie act de propietate 
 • Cerere actualizare Certificat de Racordare 

Pentru contractul de vânzare-cumpărare energie de la furnizor, mai este nevoie de certificatul de racordare, obținut de la distribuitor, în copie.

 

Cum se calculează consumul și puterea

 

Cei care doresc să devină independenți energetic trebuie să ia în considerare bilanțul anual de energie, cât și disponibilitatea energiei în momentele de consum. Pentru a produce suficient de multă energie electrică în lunile de iarnă, va fi nevoie de o putere instalată mare, acest lucru ridicând costurile de investiție. Din acest motiv, se recomandă legarea la rețea, pentru a putea vinde energia în surplus și a folosi rețeaua drept acumulatori. 

În dimensionarea unei instalații electrice trebuie să ținem cont de consumul de energie și de puterea necesară. Fiecare echipament electric are doi parametri importanți: 

 • consumul (măsurat în kWh) 
 • puterea (măsurată în kW). 

Pentru o locuință principalele categorii de consumatori sunt: iluminatul, electrocasnicele, electronicele, răcirea și încălzirea. Consumul anual al unei case cu o suprafaţă de 100 m², fără încălzire electrică, este de aproximativ 3400 kWh/an, cu o putere absorbită de 5 kW. 

 

Surse de finanțare

 

Pentru a stimula dezvoltarea de sisteme fotovoltaice, se acordă anumite facilităţi de finanţare. Finanţarea prin AFM se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală, în limita sumei de 20.000 de lei. 

 • Sunt decontabile cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp, cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice. 
 • Suma finanțată de AFM se scade din valoarea totală a facturii emise de către instalatorul autorizat, iar diferența este suportată de către beneficiarul final, din surse financiare proprii. 

Cheltuieli eligbile: 

 1. a) panouri fotovoltaice; 
 2. b) invertor; 
 3. c) materiale conexiuni;
 4. d) structura de montaj a sistemului;
 5. e) tablou electric curent continuu/curent alternativ; 
 6. f) TVA aferentă cheltuielilor eligibile; 
 7. g) modul de comunicație; 
 8. h) contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic.

Acumulatorii nu sunt subvenționați!

Articole similare

ânzătorul este nevoit să plătească taxe indiferent de valoarea imobilului. Astfel, vânzătorii nu mai sunt scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.
Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța.