Modul de calcul pentru impozitele pe clădiri și terenuri ar putea să fie modificat din 2023. Și nu e singura schimbare!

Sistemul actual de impozitare a proprietăților imobiliare se va modifica, potrivit unui proiect de ordonanță, astfel încât modul de calcul al impozitului pe clădiri să se simplifice.

Cea mai importantă schimbare ce ar putea apărea în acest sens este eliminarea din Codul fiscal a noțiunii de clădire cu destinație mixtă, impozitul pentru clădirile cu dublă destinație - rezidențială și nerezidențială - urmând să se stabilească în funcție de destinația majoritară.

În prezent, Codul fiscal stabilește că, pe lângă clădirile rezidențiale sau nerezidențiale, sunt impozitate și clădirile cu destinație mixtă, care nu reprezintă altceva decât niște clădiri folosite atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial.

Modul de impozitare a clădirilor cu destinație mixtă este diferit în funcție de proprietarul clădirii, respectiv dacă sunt deținute de persoane fizice sau persoane juridice. În esență, în cazul clădirilor cu destinație mixtă, impozitul se determină acum prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial cu cel calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.

Pentru a simplifica actualul sistem de impozitare a clădirilor, guvernanții vor, prin intermediul proiectului de OG de la Guvern, să elimine conceptul de clădire cu destinație mixtă.

Astfel, în cazul clădirilor care au în componență atât spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație nerezidențială, impozitul pe clădiri se va stabili, potrivit proiectului, în funcție de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare (peste 50%) și se va calcula prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației majoritare, asupra valorii întregii clădirii.

În cazul acestor clădiri, contribuabilii vor avea obligația de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinației finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidențial, însoțită de documentele doveditoare, cu excepția celor aflați deja în baza de date a unității administrativ-teritoriale.

Declararea la organul fiscal local se va face în cel mult 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafețele nerezidențiale. Dacă nu este declarată suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe clădiri se va calcula prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidențiale (mai mare decât în cazul celor rezidențiale) asupra valorii întregii clădiri.

Apoi, apare un nou mod de calcul a valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale. Mai exact, “valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexă, după caz, și a valorii suprafețelor de teren acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România”, după cum se arată în viitoarea ordonanță.

De asemenea, se propune modificarea limitelor minime ale cotelor de impozitare. Concret, la clădiri rezidențiale, cotele vor fi de 0,1% - 0,2%, iar la clădirile nerezidențiale, cotele vor fi de 1% - 1,3%.

În prezent, cotele pentru clădirile rezidențiale sunt cuprinse între 0,08%-0,2%, în timp ce pentru clădirile nerezidențiale, cotele cuprinse între 0,2%-1,3%, dar valoarea impozabilă a clădirii se stabilește diferit în funcție de cine deține clădirea: o persoană fizică sau una juridică.

Nu în ultimul rând, vor apărea clarificări privind modalitatea de calcul a impozitului pe terenurile din intravilan, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, și a celor amplasate în extravilan. Practic, în aceste cazuri, se vor scădea de la impozitare suprafețele de teren acoperite de clădiri.

Suplimentar, autoritățile publice locale, la propunerea autorităţii executive, vor putea majora sau diminua nivelul impozitelor și taxelor locale cu până la 50%.

De asemenea, pentru anul 2023, primul termen de plată a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren se va proroga de la 31 martie 2023 la 30 iunie 2023.

De reținut: Pentru a se putea aplica, proiectul de OG trebuie adoptat de către Executiv și publicat în Monitorul oficial.

Ce alte schimbări mai prevede proiectul

Guvernul vrea să strângă 3,5 miliarde de euro din taxe și impozite pentru anii 2022 și 2023 prin acest proiect oficial de ordonanță de urgență. Acesta mai propune o serie întreagă de modificări fiscale, cum ar fi, printre altele, creșterea bazei de calcul la chirii.

Vezi mai jos ce alte schimbări sunt anunțate în proiect:

Veniturile din chirii obținute de persoane fizice

Se propune, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor (altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală), stabilirea venitului impozabil la nivelul venitului brut întreg. Astfel, statul vrea să elimine actuala scutire de impozit acordată proprietarilor asupra unei părți de 40% din venit.

În plus, se instituie obligația transmiterii, în vederea înregistrării, a contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Nici persoanele fizice nu vor mai putea merge fizic la administrația financiară pentru înregistrarea contractelor de închiriere, ci vor fi nevoite să folosească sistemele online, cum este Spațiul Privat Virtual (SPV).

Impozite pe proprietăți

Se propune modificarea prevederilor privind transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sensul în care contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

  • a) 3% pentru construcţiile de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;
  • b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă mai mare de 3 ani.

De asemenea se propune eliminarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei reprezentând deducere din valoarea tranzacției la stabilirea venitului impozabil.

În prezent, cei care obțin venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.

Scumpiri și la locuințe

Se mai propune ca, începând cu data de 1 ianuarie 2023, să se restrângă sfera de aplicare a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe către persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul în care persoanele fizice să beneficieze de această facilitate o singură dată, respectiv să achiziționeze, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

Totodată, se propune ca persoanele fizice care au încheiat acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, să beneficieze de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condițiile legale în vigoare la data încheierii acestor acte.

Toate aceste măsuri nu sunt încă valabile, așa că, dacă ți-ai pus în cap să achiziționezi o locuință, poți profita acum de ofertele înscrise zilnic pe imoradar24.ro, la condițiile valabile în acest moment.

Articole similare

Jucătorii din imobiliare sunt încântați de respingerea anulării PUZ-urilor din Sectoarele 2 și 4 în justiție. Decizia Tribunalului București de a respinge anularea PUZ-urilor din Sectoarele 2 și 4 este un prim pas spre deblocarea unei situații create în mod artificial, prin care Capitalei i se restituie dreptul la dezvoltare, anunță Bucharest Real Estate Club (BREC). 
Încă din 2008, când a fost introdusă pentru prima oară cota de TVA de 5% pentru locuinţele livrate ca parte a politicii sociale, TVA a fost unul din instrumentele prin care s-a dorit încurajarea sectorului imobiliar, cu efecte benefice asupra economiei (şi implicit asupra veniturilor bugetare), dar şi asupra condiţiilor de trai. 
Galațiul și Sibiul reprezintă fiecare câte 3% din totalul intențiilor de achiziție la nivel național, în vreme ce Pitești și Ploiești au câte 2%, arată datele Imoradar24. În schimb, Craiova – cel mai mare oraș din Oltenia - este în afara top 10 la nivel național.