Contract de comodat pentru orice fel de locuinta - dowload model

Potrivit legii, contractul de comodat – sau contract de împrumut de folosință, cum îi spune și numele este actul prin care un bun imobil sau mobil este dat sub formă de împrumut. Contractul se încheie între două părți care poartă numele de comodant, cel care împrumută bunul, și comodatar, cel care primește bunul.

Despre contractul de comodat

De reținut faptul că actul nu transferă dreptul de proprietate asupra bunului, ci doar un drept temporar de folosință.

Contractul de comodat este un contract cu titlu gratuit în care nu se pot stipula niciun fel de plăti de către comodant. Asta înseamnă că cel care primește bunul nu poate fi obligat nici la plata contravalorii uzurii bunului ce rezultă din folosirea acestuia așa cum este convenită de părți.

Luând ca exemplu contractul de comodat pentru un bun mobil, un automobil predat de o societate către o persoană fizică, acesteia din urmă nu îi poate fi solicitată vreo suma de bani în scopul reparațiilor necesare în caz de uzură. Evident, aceste reguli nu se aplică dacă bunul este distrus în întregime de către comodatar – cel care primește bunul.

Însă chiar și în cazul distrugerii în întregime a bunului, mobil sau imobil, dacă acesta piere în mod fortuit (adică fără vreo culpă a celui care a primit bunul) tot proprietarul va fi cel care va suportă consecințele dispariției. Așadar comodatarul nu poate fi angajat în răspunderea civilă dacă spre exemplu, apartamentul primit prin comodat a suferit pagube rezultate din inundație, cutremur sau alte calamități care nu implică comodatarul sau vreun demers al lui care poate duce la distrugerea bunului.

Dacă folosința bunului care face obiectul contractului de comodat, sa spunem un apartament, este condiționată în vreun fel de orice folos material din partea comodatarului, acest contract nu mai poate fi de comodat, ci un contract de închiriere apartament.

Tocmai din lipsa vreunui folos material rezultat din acest raport juridic, contractul de comodat pentru un imobil nu se înregistrează la ANAF. De asememena contractul se poate încheia în prezența unui notar pubic, sau nu, singură diferența fiind că încheierea contractului la notar constituie titlu executoriu – spre exemplu în situația în care comodatarul nu vrea să restituie bunul primit la încetarea perioadei contractuale.

Obligațiile părților în contractul de comodat

Obligațiile celui care primește bunul, comodatarul

Comodatarul se obligă să folosească imobilul în scopul descris în contract, și întocmai precum proprietarul, să îi asigure integritatea ( înafara unui caz fortuit, așa cum am descris mai sus).

Scopul încheierii unui contract de comodat se poate schimbă pe parcurs doar prin voință ambelor părți, spre exemplu  comodatarul nu poate întrebuința locuința că și sediu social fără acordul comodantului.

Comodatarul se obligă să achite cheltuielile rezultate din folosirea bunului, spre exemplu întreținere, facturi de curent, de utilități și așa mai departe, pe perioada valabilitățîi contractului dintre părți. Însă acestuia îi sunt returnate cheltuielile cu reparațiile în situatile în care imobilul necesită reparații ale unor defecte pe care comodantul nu le cunoștea la dată încheierii contractului sau care au survenit între timp, cu anunțarea în prealabil a comodantului despre acest lucru.

Și nu în cele din urmă, comodatarul se obligă să restituie, să elibereze imobilul la împlinirea termenului stablit prin contract sau în anumite situații. Folosirea în alt scop decât cel declarat poate atrage încheierea contractului unilateral, din partea comodantului.

Obligațiile celui care oferă bunul sub formă de împrumut, comodantul

Comodantul are doar două obligații și anume:

  • Punerea la dispoziție a bunului la dată încheierii contractului de comodat
  • Despăgubirea comodatarului pentru reparațiile pe care le-a întreținut asupra imobilului, pentru defecte ce nu au fost cauzate de el și prin folosirea în scopul declarat

Încetarea contractului de comodat

Contractul de comodat încetează la împlinirea termenului convenit, la decesul uneia dintre părți sau  în cazul unei urgențe anticipate termenului pe care o poate avea comodantul. În cazul contractului de comodat, odată cu decesul comodatarului, dreptul de împrumut nu se moștenește de către urmași, ci aceștia au dreptul de a restituii imobilul.

Acte necesare încheierii unui contract de comodat

Este nevoie de copii după cărțile de identitate ale părților și de actul de proprietate al apartamentului, orice tip și sub orice formă. Cel mai adesea contractul de comodat se încheie între o persoană fizică și o societate comercială, în scopul deschiderii unui sediu social, administratorul fiind aceiași persoană fizică, reprezentant al societiatii de această dată. Evident sunt și servicii care oferă acest găzduire a sediului social, procedeul fiind similar.

În plus pentru încheierea unui contract de comodat pentru înființarea unei firme va fi necesar acordul vecinilor cu pereți comuni în cele 4 direcții(dacă este cazul) pe palier, etaj superior și inferior cât și din partea președintelui asociației de locatari.

Model de contract de comodat

Mai jos veți găsi informațiile care trebuiesc menționate obligatoriu într-un contract de comodat.

Care sunt părțile unui contract de comodat?

Într-un contract de comodat vor fi mentionați atât cel care oferă bunul cu titlul de imprumut, cât si cel care primește bunul. Ei poartă numele de comodant și comodatar.

Care este obiectul contractului?

Obiectul contractului îl face bunul împrumutat, fie ca este mobil (spre exemplu un autoturism) fie imobil – o locuință, apartament sau casă.

Pe ce durată se încheie contractul de comodat?

Durata unui contract de comodat poate fi nedeterminată sau pe o perioadă determinată de timp, adesea folosindu-se perioada de 50 ani, comodantul putând oricând invoca urgența anticipată pentru încetarea unilaterală a contractului

Care sunt obligațiile de bază ale parților?

În contract se vor menționa obligațiile care trebuiesc îndeplinite de ambele parți și scopul în care va fi folosit bunul.

Care sunt obligațiile comodantului?

Comodantul se obliga sa pună la dispozitie bunul incepand cu data mentionata in contract, sa restituie orice cheltuiala avuta de comodatar cu reparatiile bunului si sa nu intervina in buna folosire a bunului de catre acesta.

Care sunt obligațiile comodatarului?

Comodatarul se obligă sa folosească bunul doar în scopul menționat, să conserve starea bunului precum proprietarul de drept, să achite cheltuielile survenite din folosirea bunului, precum cheltuielile de intreținere și să restituie bunul la încetarea contractului, la termen sau la dorința comodantului

Când încetează contractul de comodat?

Data încetării contractului poate fi nedeterminată, determinată de o dată fixă sau la solicitarea uneia dintre parți, cu un preaviz de 30 de zile.

Descarcă CONTRACTUL DE COMODAT

Puteți descarca un model de contract de comodat complet împreună cu toate clauzele opționale accesând fișierul de mai jos.

Articole similare

ânzătorul este nevoit să plătească taxe indiferent de valoarea imobilului. Astfel, vânzătorii nu mai sunt scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.
Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța.