Casa verde: Ce trebuie sa faci pentru a beneficia de program

Românii care doresc să se bucure de independență energetică și să genereze energie verde pot face acest lucru cu ajutorul programului „Casa Verde”. Acest program își propune să ofere până la 20.000 de lei participanților (respectiv de 25.000 de lei în cazul locuinţelor izolate), sumă destinată achiziționării panourilor fotovoltaice și montării lor.

Scopul programului este să crească eficiența energetică, să reducă emisiile de carbon și să ofere oamenilor șansa de a deveni prosumatori (client care produce energia electrică din surse regenerabile - fotovoltaic, eolian etc. -, consumă, stochează, iar surplusul de energie îl vinde în rețea în baza unui contract.

Cu toate acestea, ”Casa Verde” a avut de-a lungul anilor un drum anevoios, iar la sfârșitul lunii decembrie 2021, atunci când trebuia să înceapă o nouă ediție a programului după o pauză de doi ani, acesta a fost oprit din cauza unor probleme tehnice, iar dosarele deja depuse au fost anulate.

Înscrierile au fost reluate în perioada 27 decembrie – 04 ianuarie, 45.614 de dosare fiind depuse până la acea dată.

O nouă sesiune de înscriere în programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care statul subvenționează instalarea de panouri solare pentru persoane fizice, va fi demarată în a doua parte a anului 2022, a transmis Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Anterior, președintele AFM, Laurențiu-Adrian Neculaescu, declara că o nouă sesiune a programului va începe în luna iunie.

Analiza cererilor de finanțare va demara intern în perioada următoare, iar, după finalizarea procedurii de achiziție publică, AFM va putea externaliza o bună parte dintre dosarele depuse, astfel încât în lunile următoare să poată anunța integral rezultatele.

Totodată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunță că va aloca un buget total de 650 de milioane de lei în 2022. Timp de 10 luni, programul se va desfășura cu un buget de 65 de milioane de lei pe lună, urmând ca, în luna noiembrie, bugetul alocat să aibă o valoare echivalentă cu suma neutilizată din primele 10 luni de desfășurare a programului.

Cum funcționează

Persoanele fizice se pot bucura de o finanțare de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei. Suma finanțata se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar dacă această sumă este depășită, diferențele sunt suportate de către beneficiarul programului.

Vezi șiCum construiești legal un balcon la parter.

Cheltuielile eligibile sunt:

 • Sisteme fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp care au următoarele părți componente: panouri fotovoltaice, invertor/invertoare, structură de susținere a sistemului, tablou electric curent continuu/alternativ;
 • Montaj și punere în funcțiune;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Ce condiții de eligibilitate trebuie îndeplinite

Pentru a te putea înscrie trebuie să îndeplinești următoarele condiții:

 1. Ești persoană fizică și ai domiciliul în România;
 2. Ești proprietarul imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
 3. Imobilul, terenul și construcția trebuie să fie înscrise în Cartea Funciară;
 4. Dacă sunt mai mulți proprietari, aceștia trebuie să își dea acordul cu privire la implementarea proiectului (coproprietarii semnează pe cererea de finanțare);
 5. Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu sau revendicări;
 6. Nu sunt obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local.

Documente necesare

 1. Cererea de finanțare;
 2. Actul de identitate al solicitantului și al coproprietarilor;
 3. Extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul;
 4. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice;
 5. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul si de la autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul.

Pași pentru înscriere

Pentru a te înscrie în ”Casa verde”, trebuie să îți alegi un instalator din această listă, pe care să îl contactezi. Rolul lui este să valideze documentele și să te înscrie în program, dar și să se ocupe de montajul panourilor, de comunicarea cu furnizorul tău de energie electrică și să depună documentele pentru obținerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR).

Colaborarea ta cu acesta va fi strânsă, tocmai de aceea trebuie să te asiguri că faci o alegere bună în ceea ce privește instalatorul.

Administrația Fondului pentru Mediu analizează documentele depuse de persoanele fizice la momentul înscrierii și introduse de instalator în aplicația informatică și publică pe site-ul propriu listele cu persoanele fizice aprobate.

Odată ce dosarul tău este aprobat, vei putea semna contractul de finanțare și vei plăti partea ta de costuri, acel 10% rămas.

Semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă și implementarea proiectelor

Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care trebuie realizată instalația și încheiate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice și obținerea certificatului de racordare.

Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către AFM, pe o perioadă de 6 ani de la data obţinerii de către beneficiarul final a certificatului de racordare.

Exemple de motive de respingere

De-a lungul timpului au existat câteva motive pentru care unele dosare au fost respinse, acestea fiind cele mai întâlnite:

 • Lipsa unuia sau mai multor documente obligatorii;
 • Certificatul de atestare fiscală expirat;
 • Documentele depuse nu sunt în original sau în copii legalizate etc.

Articole similare

ânzătorul este nevoit să plătească taxe indiferent de valoarea imobilului. Astfel, vânzătorii nu mai sunt scutiți de plata impozitului, așa cum se întâmpla până la sfârșitul anului trecut, după ce plafonul neimpozabil existent înainte a fost eliminat.
Un număr de 2.757 de imobile din Capitală sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Din total, 374 imobile expertizate şi încadrate în clasa I de risc seismic, dintre care 190 prezintă pericol public, potrivit datelor Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic.
Când vine vorba despre alegerea apartamentului sau a casei ideale, sunt o mulțime de factori de care trebuie să ți cont, pentru a lua decizia cea mai potrivită nevoilor tale. Iar cel mai important este chiar siguranța.