Agenție
55.478 €

gradina Comuna Vintu de Jos, Str. Bisericii, Nr.33, jud. Alba

Detalii

Preț / m²:
90,89 €
Clasificare teren:
Intravilan
Tip terenuri
Constructii

Descriere

HODO? BUSINESS RECOVERY S.P.R.L., in calitate de lichidator judiciar al debitoarei IRIS ENTERPRISES S.R.L. (in faliment, in bankruptcy, en faillite), vinde prin licita?ie publica cu strigare terenul intravilan, cu destina ie de folosin a gradina, intabulata in CF nr. 70295, cu nr. top 216/1/1/2/2/1 i 218/1/1/2/2/1, parcelat in 17 parcele de teren cu suprafe e cuprinde intre 592 mp i 1.659 mp. Terenul este situat in Comuna Vin u de Jos, jud. Alba. Pre?ul de pornire a licita?iilor publice pentru valorificarea acestui imobil este de 273.693 lei + TVA. Licita?iile au loc in data de 25.06.2021 ?i , de la ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar din Tirgu Mure?, str. Targului, nr. 15, jud. Mure?. Inscrierile la licita?ie se fac prin transmiterea unei cereri scrise, impreuna cu documente justificative, prin e-mail, la adresa , cu cel pu?in doua zile inainte de data organizarii licita?iei publice cu strigare.

Istoric Preț

Selectează un punct de pe grafic pentru a vedea prețul la acea dată.

Hartă